მისია
             
        

    საზოგადოებრივი კოლეჯის მისიას წარმოადგენს პრაქტიკულ საქმიანობაზე ორიენტირებული პროფესიონალი კადრების მომზადება შრომის ბაზრის ცვალებად, კონკურენტუნარიან და განვითარებაზე ორიენტირებული მოთხოვნების შესაბამისად.

საზოგადოებრივი კოლლეჯი თავის მისიას განახორციელებს:

   შრომის ბაზრის მოთხვონების შესაბამისისი საგანმანათლებლო პროგრამებით, რომლებიც ორიენტირებულია:

  • სამთო წარმოებაში კოლეჯის ლიდერობის და პოზიციების შენარჩუნებაზე;

  • სხვა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან აქტიურ თანამშრომლობაზე;

  • ხარისხის მართვის ერთიან სისტემაზე, რომელიც უზრუნველყოფს ხარისხიან განათლებას;

  • კვალიფიციურ ადამინურ რესურსებზე;

  • დამსაქმებელთა კორპუსთან აქტიურ თანამშრომლობაზე, მათი მოთხოვნების შესწავლით და პრაქტიკული რეალიზაციით.

  • მართვის მოქნილ სისტემაზე, რომელიც უზრუნველყოფს კოლეჯის კოორდინირებულ და ეფექტიან ფუნქციონირებას.

     
 
 
 
 
 
           
             
             
 
სიახლეები

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

2018/2019 ს.წ. სასწავლო პროცესი იწყება 8 იანვრიდან. გთხოვთ გამოცხადდეთ სასწავლებელში. შპს ,,პროფიუნიტი"ს ადმინისტრაცია1/5/2019


განცხადება

2018 წლის 13 დეკემბრის #198 გადაწყვეტილების საფუძველზე შპს ,,პროფიუნიტ"მა მოიპოვა მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლება. აღნიშნულიდან გამომდინარე სასწავლებელი აცხადებს აბიტურიენტთა მიღებას შემდეგ სპეციალობებზე: 1.სამთო ტექნიკოსი; 2.სამთო ელექტრომექანიკოსი; 3.მყარი წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიის სპეციალისტი. დირექცია12/27/2018


სტუდენტთა საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ მეორე სემესტრის სასწავლო პროცესი განახლდება მიმდინარე წლის 10 აპრილიდან. შპს ,,პროფიუნიტი"ს ა დ მ ი ნ ი ს ტ რ ა ც ი ა4/4/2018


სტუდენტთა საყურადღებოდ!

მეორე სემესტრის სწავლა განახლდება 2017 წლის 13 მარტს.3/10/2017


აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

ჭიათურის საზოგადოებრივი კოლეჯი შპს "პროფიუნიტი" აცხადებს მიღებას 2016-2017 სასწავლო წლისათვის შემდეგ სპეციალობებზე: 1. გვირაბგამყვანი მე-3 და მე-4 საფეხური; 2. სამთო ელექტრომექანიკოსი მე-3 საფეხური; 3. ელმავლის მემანქანე მე-3 საფეხური. მიიღებიან, როგორც სრული ასევე არასრული საშუალო სკოლის კურსდამთავრებულნი. მიღება იწარმოებს ყოველდღე შაბათ–კვირის გარდა 10 სთ–დან 17 სთ–მდე . . საკონტაქტო ტელ. 25–19–60 ან 598 71 02 558/19/2016


სტუდენტთა საყურადღებოდ!

მეორე სემესტრის სტუდენტთა საწარმოო პრაქტიკა დაიწყება 25 მაისიდან და გაგრძელდება 11 ივლისამდე. ყველა სტუდენტი ვალდებულია გაიაროს საწარმოო პრაქტიკა. შპს ,,პროფიუნიტი"ს ა დ მ ი ნ ი ს ტ რ ა ც ია5/24/2016


სტუდენტთა საყურადღებოდ!

მეორე სემესტრის სასწავლო პროცესი განახლდება 2016 წლის 14 მარტს. ა დ მ ი ნ ი ს ტ რ ა ც ი ა3/11/2016


სტუდენტთა საყურადღებოდ!

პირველი სემესტრის გამოცდები დაიწყება მიმდინარე წლის 13 იანვრიდან. ადმინისტრაცია

დაწვრილებით >>

1/11/2016


სტუდენტთა საყურადღებოდ!

მიმდინარეობს სტუდენთა საწარმოო პრაქტიკა 16 ნოემბრიდან 28 დეკემბრის ჩათვლით. ა დ მ ი ნ ი ს რ ა ც ი ა12/1/2015


განცხადება!

ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი შპს ,,პროფიუნიტი“ს სასწავლო ბაზაზე იწყებს ელმავლის მემანქანისა და ამფეთქებელის სპეციალისტების მომზადებას. მსურველები უნდა გამოცხადდნენ ჭიათურმანგანუმის ტექნიკური სწავლების განყოფილებაში (დ. არაბიძე). სწავლების საფასურის გადახდა და დასაქმება უზრუნველყოფილი იქნება ჭიათურმანგანუმის ადმინისტრაციის მიერ. სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის დასაქმების სამსახური7/23/2015


სტუდენტთა საყურადღებოდ!

დაიწყო სტუდენტთა საწარმოო პრაქტიკა მაღაროებსა და ფაბრიკებში20 ივლისიდან და გრძელდება 31 აგვისტოპს ჩათვლით. ყველა სტუდენტი ვალდებულია გაიაროს საწარმოო პრაქტიკა. შპს ,,პროფიუნიტი"ს ა დ მ ი ნ ი ს ტ რ ა ც ია7/22/2015


აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

ჭიათურის საზოგადოებრივი კოლეჯი შპს "პროფიუნიტი" აცხადებს მიღებას 2014-2015 სასწავლო წლისათვის მე–3 საფეხუხურის ბუღალტერიის სპეციალობაზე. კოლეჯში მიიღებიან, როგორც სრული ასევე არასრული საშუალო სკოლის კურსდამთავრებულნი. მიღება იწარმოებს ყოველდღე შაბათ–კვირის გარდა 10 სთ–დან 18 სთ–მდე . სწავლა დაიწყება ა/წ 3 ნოემბერს. საკონტაქტო ტელ. 25–19–60 ან 598 71 02 5510/22/2014

12
     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
      .>