მისია
             
         შპს ,,პროფიუნიტმა“ 2009 წელს გაიარა აკრედიტაცია და დაიწყო ფუნქციონირება, როგორც უმაღლესმა პროფესიულმა სასწავლებელმა, რომელმაც შემდგომ, 2011 წელს კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად შეიცვალა სტატუსი და ხელახალი ავტორიზაციის შედეგად ჩამოყალიბდა როგორც საზოგადოებრივი კოლეჯი.
      საგანმანათლებლო დაწესებულება მთელი თავისი არსებობის მანძილზე ორიენტირებული იყო და არის სამთო და ენერგეტიკული მრეწველობისათვის საჭირო კვალიფიკაციის მქონე პროფესიული კადრების მომზადებაზე. სასწავლებლის მისიაა:
• პრაქტიკულ ცოდნაზე ორიენტირებული კვალიფიკაციური სპეციალისტების მომზადება;
• პიროვნების შემოქმედებითი და პროფესიული უნარ–ჩვევების განვითარება;
• პროფესიული განათლების ზოგადი და დარგობრივი კომპენტეციების ფორმირება და მათ მიერ თანამედროვე ცოდნის შეძენის ხელშეწყობა;
• შრომის ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილება.
     საზოგადოებრივი კოლეჯში დღეისათვის სტუდენტების მიღება II – IV საფეხურებზე წარმოებს შემდეგ სპეციალობებზე:
1. გვირაბგამყვანი ;
2. მყარი წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგია;
3. სამთო ელექტრომექანიკოსი;
4. ამფეთქებელი;
5. ელმავლის მემანქანე;
6. ზეინკალი.
     
 
 
 
 
 
           
             
             
 
სიახლეები

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ მეორე სემესტრის სასწავლო პროცესი განახლდება მიმდინარე წლის 10 აპრილიდან. შპს ,,პროფიუნიტი"ს ა დ მ ი ნ ი ს ტ რ ა ც ი ა4/4/2018


სტუდენტთა საყურადღებოდ!

მეორე სემესტრის სწავლა განახლდება 2017 წლის 13 მარტს.3/10/2017


აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

ჭიათურის საზოგადოებრივი კოლეჯი შპს "პროფიუნიტი" აცხადებს მიღებას 2016-2017 სასწავლო წლისათვის შემდეგ სპეციალობებზე: 1. გვირაბგამყვანი მე-3 და მე-4 საფეხური; 2. სამთო ელექტრომექანიკოსი მე-3 საფეხური; 3. ელმავლის მემანქანე მე-3 საფეხური. მიიღებიან, როგორც სრული ასევე არასრული საშუალო სკოლის კურსდამთავრებულნი. მიღება იწარმოებს ყოველდღე შაბათ–კვირის გარდა 10 სთ–დან 17 სთ–მდე . . საკონტაქტო ტელ. 25–19–60 ან 598 71 02 558/19/2016


სტუდენტთა საყურადღებოდ!

მეორე სემესტრის სტუდენტთა საწარმოო პრაქტიკა დაიწყება 25 მაისიდან და გაგრძელდება 11 ივლისამდე. ყველა სტუდენტი ვალდებულია გაიაროს საწარმოო პრაქტიკა. შპს ,,პროფიუნიტი"ს ა დ მ ი ნ ი ს ტ რ ა ც ია5/24/2016


სტუდენტთა საყურადღებოდ!

მეორე სემესტრის სასწავლო პროცესი განახლდება 2016 წლის 14 მარტს. ა დ მ ი ნ ი ს ტ რ ა ც ი ა3/11/2016


სტუდენტთა საყურადღებოდ!

პირველი სემესტრის გამოცდები დაიწყება მიმდინარე წლის 13 იანვრიდან. ადმინისტრაცია

დაწვრილებით >>

1/11/2016


სტუდენტთა საყურადღებოდ!

მიმდინარეობს სტუდენთა საწარმოო პრაქტიკა 16 ნოემბრიდან 28 დეკემბრის ჩათვლით. ა დ მ ი ნ ი ს რ ა ც ი ა12/1/2015


განცხადება!

ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი შპს ,,პროფიუნიტი“ს სასწავლო ბაზაზე იწყებს ელმავლის მემანქანისა და ამფეთქებელის სპეციალისტების მომზადებას. მსურველები უნდა გამოცხადდნენ ჭიათურმანგანუმის ტექნიკური სწავლების განყოფილებაში (დ. არაბიძე). სწავლების საფასურის გადახდა და დასაქმება უზრუნველყოფილი იქნება ჭიათურმანგანუმის ადმინისტრაციის მიერ. სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის დასაქმების სამსახური7/23/2015


სტუდენტთა საყურადღებოდ!

დაიწყო სტუდენტთა საწარმოო პრაქტიკა მაღაროებსა და ფაბრიკებში20 ივლისიდან და გრძელდება 31 აგვისტოპს ჩათვლით. ყველა სტუდენტი ვალდებულია გაიაროს საწარმოო პრაქტიკა. შპს ,,პროფიუნიტი"ს ა დ მ ი ნ ი ს ტ რ ა ც ია7/22/2015


აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

ჭიათურის საზოგადოებრივი კოლეჯი შპს "პროფიუნიტი" აცხადებს მიღებას 2014-2015 სასწავლო წლისათვის მე–3 საფეხუხურის ბუღალტერიის სპეციალობაზე. კოლეჯში მიიღებიან, როგორც სრული ასევე არასრული საშუალო სკოლის კურსდამთავრებულნი. მიღება იწარმოებს ყოველდღე შაბათ–კვირის გარდა 10 სთ–დან 18 სთ–მდე . სწავლა დაიწყება ა/წ 3 ნოემბერს. საკონტაქტო ტელ. 25–19–60 ან 598 71 02 5510/22/2014


აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

შპს ,,პროფიუნიტშ"ი საბუთების მიღება გაგრძელებულია 2014 წლის 1 ოქტომბრამდე შემდეგ სპეციალობებზე: 1. გვირაბგამყვანი (III-V საფეხური); 2. სამთო ელექტრომექანიკოსი (III-IV საფეხური); 3. მყარი წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგია (III-V საფეხური); 4. ელმავლის მემანქანე (III საფეხური); 5. ამფეთქებელი (II-III საფეხური); 6. ზეინკალი (III საფეხური). ა დ მ ი ნ ი ს ტ რ ა ც ი ა9/25/2014


აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

ჭიათურის საზოგადოებრივი კოლეჯი შპს "პროფიუნიტი" აცხადებს მიღებას 2014-2015 სასწავლო წლისათვის შემდეგ სპეციალობებზე:

დაწვრილებით >>

8/13/2014

     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
      .