სიახლეები 


2/27/2019
ნონელის არაელექტრული მეთოდის გამოყენებით ფეთქითი სამუშაოების ჩატარების პროცესში შპს,,პროფიუნიტი"ს სტუდენტთა მონაწილეობა დარკვეთის მაღაროზე

11/12/2018
განახლებული კომპიუტერული კაბინეტი

10/12/2018
ექსპერტთა ვიზიტი შპს ,,პროფიუნიტი"ს პრაქტიკის ობიექტზე

10/12/2018


10/12/2018


10/12/2018


7/22/2015


7/22/2015


7/22/2015


7/22/2015


7/22/2015


7/22/2015
12
©2014    www.profiuniti.edu.ge        Design by: Maka Bregvadze