სიახლეები 


2/27/2019
ნონელის არაელექტრული მეთოდის გამოყენებით ფეთქითი სამუშაოების ჩატარების პროცესში შპს,,პროფიუნიტი"ს სტუდენტთა მონაწილეობა დარკვეთის მაღაროზე





11/12/2018
განახლებული კომპიუტერული კაბინეტი





10/12/2018
ექსპერტთა ვიზიტი შპს ,,პროფიუნიტი"ს პრაქტიკის ობიექტზე





10/12/2018






10/12/2018






10/12/2018






7/22/2015






7/22/2015






7/22/2015






7/22/2015






7/22/2015






7/22/2015




12












©2014    www.profiuniti.edu.ge        Design by: Maka Bregvadze