პედაგოგიური პერსონალი 
 • შუქური გრიგალაშვილი
ასოცირებული პროფესორი
 • ალექსანდრე დოღაძე
მასწავლებელი
 • ნაირა ღვალაძე
მასწავლებელი
 • მარეხი ტეფნაძე
მასწავლებელი
 • ასმათ მუმლაძე
მასწვლებელი
 • თემურ კაპანაძე
მასწავლებელი
 • ვახტანგ დეკანოიძე
მასწავლებელი
 • ედიკო ჩხაიძე
მასწავლებელი
 • ზურაბ ქოიავა
მასწავლებელი
 • როსტომ კაპანაძე
მასწავლებელი
 • ზურაბ სამხარაძე
მასწავლებელი