პედაგოგიური პერსონალი 
 • ალექსანდრე დოღაძე
მასწავლებელი
 • ნაირა ღვალაძე
მასწავლებელი
 • მარეხი ტეფნაძე
მასწავლებელი
 • ასმათ მუმლაძე
მასწვლებელი
 • თემურ კაპანაძე
მასწავლებელი
 • ედიკო ჩხაიძე
მასწავლებელი
 • ზურაბ ქოიავა
მასწავლებელი
 • როსტომ კაპანაძე
მასწავლებელი
 • ქეთევან გამყრელიძე
მასწავლებელი
 • იანდი შეყილაძე
მასწავლებელი
 • ლეო გამყრელიძე
მასწავლებელი
 • მაყვალა მაღრაძე
მასწავლებელი
 • შუქური გრიგალაშვილი
მასწავლებელი
 • გელა სხირტლაძე
მასწავლებელი
 • ოლეგი მოდებაძე
მასწავლებელი