პედაგოგიური პერსონალი 
  • ალექსანდრე დოღაძე
მასწავლებელი
  • ნაირა ღვალაძე
მასწავლებელი
  • მარეხი ტეფნაძე
მასწავლებელი
  • ასმათ მუმლაძე
მასწვლებელი
  • თემურ კაპანაძე
მასწავლებელი
  • ედიკო ჩხაიძე
მასწავლებელი
  • ზურაბ ქოიავა
მასწავლებელი
  • როსტომ კაპანაძე
მასწავლებელი
  • არჩილ გრიგალაშვილი
მასწავლებელი